Bitolsko Pajdusko details

Bitolsko Pajdusko (2019)

 

 

 

Score Excerpt

Bitolsko Pajdusko P.1

Bars 1-32

 

Artistic Rendition of ‘Bitola’ Sirok Sokak 

Sirok Sokak Bitola